MKB Deventer Afrika Australie AziŽ Europa Noord-Amerika Zuid-Amerika Nieuws Contact

Export Deventer


Welkom op de website van Export Deventer.

Het Deventer bedrijfsleven is zeer exportminded. Er gebeurt heel erg veel op dit gebied zonder dat we dat van elkaar weten. Dat is zonde, want we kunnen veel van elkaar leren. Dat is de reden waarom MKB Deventer i.s.m. met Rabobank Salland exportstimulering voor onze gezamenlijke leden als thema heeft opgepakt.

We hebben onderzoek gedaan naar waar het meest behoefte aan is. Dit blijkt het leren van elkaar te zijn. Om dit te stimuleren, zijn we exportborrels gaan organiseren. Uit de borrels ontstond de behoefte om buiten deze bijeenkomsten om, ook te kunnen zien wie in welke landen actief is, om zo beter samen te kunnen werken of kennis uit te gaan wisselen. Daaruit is het initiatief ontstaan om de exportgegevens op een digitale kaart, per werelddeel en per land, zichtbaar te maken. Deze kaart wordt voortdurend geactualiseerd.

Exporteert u wel maar staat u nog niet op de digitale kaart? Geef dit aan ons door via info@mkbdeventer.nl en wij plaatsen uw gegevens erbij. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

Exportboek: Made in Deventer

De eerste uitgave van Made in Deventer was een groot succes, dat vroeg om een vervolg. Inmiddels is de tweede editie van exportboek Made in Deventer gereed. Hierin zijn maar liefst 171 exportprofielen opgenomen.

MKB leden kunnen op ons kantoor een exemplaar van de tweede editie komen ophalen.